انتخاب ومدیریت کانال های بازاریابی

انتخاب ومدیریت کانال های بازاریابی

 انتخاب ومدیریت کانال های بازاریابی

در این مقاله در 18 اسلاید پاورپوینت به مسئله مهم انتخاب و مدیریت کانال های بازاریابی میپردازند و در اخر 2 اسلاید به چکیده 2 مقاله درباره این موضوع اشاره میکند 

چکیده از مقاله

یکی از مسائل مهمی که مدیران با آن مواجه اند تصمیم گیری در مورد توزیع کالاست زیرا این تصمیم بر دیگر تصمیمات بازاریابی از جمله قیمت گذاری ، تبلیغات و بسته بندی و... اثر مستقیم دارد. توزیع به زبان ساده به معنای رساندن محصول تولید شده به مصرف کنندگان در زمان و مکان مناسب می باشد.